Aktualizacja - grudzień 2020 - styczeń 2021

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zmianach wprowadzonych w ostatnim czasie w ankietach ewaluacyjnych BadX. Aktualizacja bazy badań klinicznych w naszym przewodniku obejmuje 73 nowe badania kliniczne dodane do 49 ankiet.
Dalsza część aktualizacji zostanie opublikowana w najbliższym czasie. 

Poniższa tabela zawiera listę badań klinicznych, które zostały zakończone bądź zamknęły proces rekrutacji (usunięto*) oraz nowe badania, które pojawiły się na rynku (dodano*). 

Lista wprowadzonych zmian jest następująca: 

Astma oskrzelowa:

Dodano:
* Dupilumab Asthma (Badanie oceniające wpływ Dupilumabu na wydolność wysiłkową u pacjentów z astmą);
* FRONTIER-3 (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku MEDI3506 u dorosłych z niekontrolowaną astmą umiarkowaną do ciężkiej);
* KALOS (Badanie oceniające PT010 u dorosłych i nastolatków z niedostatecznie kontrolowaną astmą)

Usunięto: 
* AAPABA (Badanie skuteczności leczenia dorosłych pacjentów z astmą i alergiczną asperillozą oskrzelową);
* LibertyAE (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dupilumabu u dzieci z astmą);
* RECOGNISE (Charakterystyka pacjentów z ciężką astmą w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej kwalifikujących się do leczenia biologicznego)
 
Atopowe zapalenie skóry:

Dodano:
* Benralizumab AZS (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania benralizumabu u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim atopowym zapaleniem skóry);
* MEDI3506 AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo MEDI3506 u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry);
* Nemolizumab AZS (Skuteczność i bezpieczeństwo nemolizumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry)

Usunięto: 
* ZESTExt (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność ZPL389 z TCS / TCI u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry);
* UpaAtD (Otwarte badanie przedłużające badanie upadacytynibu u dorosłych uczestników z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry);
* CrisaboroleAtD (Badanie maści Crisaborole 2%; TCS i TCI u pacjentów w wieku ≥ 2 lata z łagodną do umiarkowanej AD)
 
Chłoniaki:

Dodano:
* ESCALADE (Połączenie akalabrutinibu z R-CHOP u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B z podtypem innym niż typ komórek B ośrodków rozmnażania (GCB));
* NHL BTCT4465A (A Phase Ib/II Study Investigating the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of Mosunetuzumab (BTCT4465A) in Combination With CHOP or CHP-Polatuzumab Vedotin in Participants With B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma)

Usunięto: 
ALK+RET+ NHL (Badanie „roll-over” alektynibu u pacjentów z nowotworami ALK+ lub RET+, którzy zareagowali na leczenie);
* MT-3724NHL001 (Bezpieczeństwo, farmakodynamika i skuteczność leku MT-3724 w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym (DLBCL));
* CITADEL-203 (Otwarte badanie leku INCB050465 w nawracającym lub opornym na leczenie chłoniaku grudkowym);
* CITADEL-205 (Badanie leku INCB050465 w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku z komórek płaszcza (MCL), wcześniej leczonym inhibitorem BTK lub bez niego)
 
Choroba Alzheimera: 

Dodano:
* Gantenerumab AD (Badanie oceniające efekty farmakodynamiczne (PD) podawania Gantenerumabu raz w tygodniu u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera (AD))

Usunięto: 
* GAIN (GAIN Trial: Badanie fazy 2/3 COR388 u pacjentów z chorobą Alzheimera);
* GantenerAD (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności gantenerumabu u uczestników z wczesną chorobą Alzheimera (AD));
* SemAlz (Badanie semorinemabu u pacjentów z umiarkowaną chorobą Alzheimera)
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna:

Usunięto: 
* CARMEN CD 307 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa SHP647 jako leczenia podtrzymującego u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna);
* HarbOR (Sześciotygodniowe badanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji V565 w chorobie Crohna (HarbOR));
* M15-991 (Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z umiarkowanie lub bardzo aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których wcześniejsze leczenie biologiczne nie powiodło się);
* RisanCD (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna);
* RisanM15/16 (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa risankizumabu u uczestników z chorobą Crohna, którzy odpowiedzieli na leczenie indukcyjne w badaniu M16-006 lub M15-991 lub ukończyli badanie M15-989);
* TRIDENT (Badanie bezpieczeństwa i skuteczności JNJ-64304500 u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna)
 
Choroba niedokrwienna serca: 

Dodano:
* GOLDILOX (Skuteczność i bezpieczeństwo leku MEDI6570 u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie)

Usunięto:
* ONSIDE TEST (Przyłóżkowe testy genetyczne lub farmakodynamiczne w celu zapobiegania martwicy mięśni spowodowanej wykonaniem przezskórnych procedur wieńcowych);
* POLBOS LM (Badanie optymalnej strategii przezskórnej interwencji wieńcowej ze zwężeniem rozwidlenia lewej tętnicy wieńcowej)
 
Choroba Parkinsona:

Dodano:
* FlexPark (Próba terapii skojarzonej z elastyczną dawką u dorosłych z chorobą Parkinsona i fluktuacjami motorycznymi)

Usunięto: 
* ParkCyber (Skuteczność i toksyczność radiochirurgii CyberKnife w przypadku choroby Parkinsona)
 
Choroba zwyrodnieniowa stawów:

Dodano:
* ThumbOsteo (Trapezektomia a wymiana stawu nadgarstkowo-śródręcznego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej podstawy kciuka);
* Persona TKA (Persona MC Retained PCL vs. Persona MC Sacrificed PCL vs. NexGen PS); AnkleCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów stawu skokowego);
* JTA-KOA2 (Badanie III fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności pojedynczego podania dostawowego JTA-004 w objawowej chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego);
* HipCingal (Badanie Cingal® w celu złagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego);
* ShoulderCingal (Badanie Cingal® do objawowego łagodzenia choroby zwyrodnieniowej stawów barku);
* RATKA (Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego ze wspomaganiem robotycznym vs. konwencjonalna)
 
Cukrzyca:

Dodano:
* PolReD Diabetes (Polski Rejestr Cukrzycy); BESD Diabetes (Białostockie Studium Ćwiczeń na Cukrzycę);
* ONWARDS 1 (Badanie porównujące dwa rodzaje insuliny, nową insulinę, insulinę Icodec i dostępną insulinę, insulinę Glargine, u osób z cukrzycą typu 2, które wcześniej nie stosowały insuliny)
 
Czerniak:

Usunięto: 
MK-3475-716 (Bezpieczeństwo i skuteczność pembrolizumabu w porównaniu z placebo w resekcyjnym czerniaku stopnia II wysokiego ryzyka)
 
Dystrofia mięśniowa:

Usunięto: 
* AtalurenDystrofia (Długoterminowe wyniki stosowania leku Ataluren u chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a)
 
Endometrioza:

Dodano:
* SCHUMANN (Badanie w celu zebrania informacji jak dobrze trzy różne dawki leku BAY1817080, podawane dwa razy dziennie przez 12 tygodni, działają w porównaniu z nieaktywną pigułką (placebo) i Elagolixem u kobiet cierpiących na ból związany z endometriozą)
 
Grypa:

Dodano:
* InfQIVc (Badanie skuteczności QIVc u dzieci)

Usunięto: 
* InfPimo (Badania mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pimodivir w połączeniu ze standardowym leczeniem u młodzieży, dorosłych, i starszych hospitalizowanych z infekcją grypową);
* InfPimoR (Badania mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pimodivir w połączeniu ze standardowym leczeniem u młodzieży, dorosłych, i starszych hospitalizowanych z infekcją grypową u których istnieje ryzyko wystąpienia powikłań)
 
Guzy mózgu:

Dodano:
* dinutuximab (Porejestracyjne badanie bezpieczeństwa dinutuximab beta pacjentów pacjentów z nerwiakiem zarodkowym)
 
Hemofilia:

Usunięto: 
* Jivi HemoA (Badanie, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności działania szczepionki Jivi u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A (Post-marketing Investigation))
 
HIV/AIDS:

Dodano:
* DrugResHIV (Model oporności na leki HIV w wyniku migracji w Polsce)
 
Kłębuszkowe zapalenia nerek:

Dodano:
* Obinutuzumab KZNpMN (Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu u uczestników z pierwotną nefropatią błoniastą)

Usunięto: 
* DUPLEX FSGS (Badanie Sparsentanu u pacjentów z pierwotnym ogniskowym segmentowym stwardnieniem kłębuszków nerkowych)
 
Łuszczyca:

Dodano:
* GLPG3667 Pso (Badanie oceniające skutki GLPG3667 podawanego doustnie przez 4 tygodnie u dorosłych z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą);
* EDP1815 Pso (Badanie fazy 2 oceniające wpływ EDP1815 w leczeniu łagodnej i umiarkowanej łuszczycy plackowatej);
* VESPUCCI (Badanie z podwójnie ślepą próbą w celu porównania skuteczności, bezpieczeństwa i immunogenności proponowanego biopodobnego ustekinumabu FYB202 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu);
* CF101 Pso (Terapia CF101 u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego)

Usunięto: 
* AVT02 Pso (Farmakokinetyka, skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność AVT02 u osób z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą łuszczycą plackowatą)
 
Małopłytkowość:

Usunięto: 
* MARINA LP (Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność KZR-616 u pacjentów z AIHA i ITP)
 
Marskość wątroby:

Usunięto: 
* CopLiver (Poziom surowicy kopeptyny u biorców przeszczepu wątroby)
 
Mukowiscydoza:

Dodano:
* ABBV-3067 CF (Badanie fazy 2 ABBV-3067 pojedynczo i w połączeniu z ABBV-2222)
 
Nadciśnienie płucne:

Dodano:
* ATMOS (Badanie oceniające bezpieczeństwo, tolerancję oraz skuteczność wdychanego BAY1237592 u pacjentów z nadciśnieniem płucnym)
 
Niedokrwistość hemolityczna: 

Usunięto: 
* MARINA (Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność KZR-616 u pacjentów z AIHA i ITP)
 
Niewydolność serca:

Usunięto: 
* AMULET (Nowy model leczenia niewydolności serca)
 
Osteoporoza:

Dodano:
* SB16 Osteoporosis (Badanie porównujące SB16 (proponowany Denosumab Biopodobny) z Prolia® u kobiet po menopauzie z osteoporozą)

Usunięto: 
*
ATOM 
(Bezpieczeństwo i skuteczność abaloparatydu-SC u mężczyzn z osteoporozą)
 
Ostra białaczka szpikowa:

Dodano:
* PEVENAZA (Potrójne połączenie Pevonedistat i wenetoklaksu z azacytydyną u dorosłych z ostrą białaczką szpikową niekwalifikujących się do intensywnego leczenia);
* ZN-d5 AML (Faza 1 w badaniu ZN-d5 jako pojedyncza substancja)

Usunięto: 
* BRIGHT AML1019 (Badanie oceniające intensywną chemioterapię z lub bez Glasdegib lub azacytydyny z lub bez Glasdegib u pacjentów z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową)
 
Otyłość:

Dodano:
* Digital Obesity (Cyfrowa interwencja oparta na teorii w celu promowania utraty wagi i jej utrzymania)
 
Padaczka (epilepsja):

Usunięto: 
* PGTC (Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej cenobamate w pierwotnie uogólnionych napadach padaczkowych toniczno-klonicznych
 
Pokrzywka:

Dodano:
* ARROYO (Badanie mające na celu zbadanie zastosowania benralizumabu u pacjentów z przewlekłą spontaniczną pokrzywką o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego);
* Ligelizumab CSU (Badanie III fazy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa ligelizumabu w leczeniu CSU u młodzieży i dorosłych z niewystarczającą kontrolą H1-blokerów)
 
Porfirie:

Usunięto: 
Explore AHP (Badanie przebiegu ostrej porfirii wątrobowej)
 
Przewlekła choroba nerek:

Dodano:
* AZD5718 PChN (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność AZD5718 u uczestników z przewlekłą chorobą nerek z białkomoczem)
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Dodano:
* PIFOTAL (Optymalizacja terapii podtrzymującej u chorych na POChP);
* FRONTIER-4 (Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II w celu oceny MEDI3506 u uczestników z POChP i przewlekłym zapaleniem oskrzeli)
 
Rak dróg żółciowych:

Dodano:
* Atezo BTC (Badanie atezolizumabu z lub bez bewacyzumabu w skojarzeniu z cisplatyną plus gemcytabiną, u pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych)

Usunięto: 
* EOVEN CCA (Wczesne odżywianie doustne a dojelitowe po Pancreatoduodenectomy)
 
Rak endometrium:

Dodano:
* RUBY (Badanie oceniające Dostarlimab Plus karboplatyna-paklitaksel w porównaniu z placebo i karboplatyną-paklitakselem u uczestniczek z nawracającym lub pierwotnym zaawansowanym rakiem endometrium)
 
Rak jajnika:

Dodano:
* DUETTE (Badanie oceniające skuteczność i tolerancję drugiego leczenia podtrzymującego u uczestniczek z rakiem jajnika, które wcześniej otrzymywały leczenie inhibitorem polimerazy (PARPi));
* OVAL (Badanie VB-111 z paklitakselem w porównaniu z paklitakselem w leczeniu nawracającego raka jajnika opornego na platynę);
* SORAYA (Badanie Mirvetuximab Soravtansine w opornych na platynę, zaawansowanych rakach nabłonkowych jajników o wysokim stopniu zaawansowania, z wysoką ekspresją alfa receptorów kwasu foliowego)

Usunięto: 
* ARIEL4 (ARIEL4: Badanie Rucaparybu w porównaniu z chemioterapią pacjentów z mutacją BRCA z rakiem jajnika, jajowodów lub pierwotnym rakiem otrzewnej);
* ATHENA (Badanie u pacjentów z rakiem jajnika oceniające rucaparyb i niwolumab jako leczenie podtrzymujące po odpowiedzi na pierwszą chemioterapię opartą na platynie)
 
Rak jelita grubego: 

Dodano:
* GDC-6036 CRC (Badanie oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę i aktywność GDC-6036 u uczestników z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C)

Usunięto: 
* PICCOLINO (Udział w konkurencyjnych strategiach badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego - randomizowane badanie usług zdrowotnych w ramach krajowego programu badań przesiewowych w Polsce)
 
Rak nerki:

Dodano:
* ALKS 4230 RC (Badanie wpływu ALKS 4230 na pacjentów z guzami litymi)

Usunięto: 
* Nivo+Ipil RC (Badanie immunoterapii przy pomocy niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu do samego niwolumabu u uczestników z zaawansowanym rakiem nerki);
* POD1UM-203 RC (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi)
 
Rak pęcherza moczowego:

Dodano:
* IMvigor011 (Badanie atezolizumabu w porównaniu z placebo jako terapia uzupełniająca u pacjentów z rakiem pęcherza o wysokim stopniu ryzyka, u których stwierdzono ctDNA po cystektomii);
* MK-3475-992 (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu (MK-3475) w skojarzeniu z chemioradioterapią (CRT) w porównaniu z samą CRT w inwazyjnym raku pęcherza moczowego (MIBC));
* DPT02 UroC (Badanie II fazy dotyczące T-DXd u pacjentów z wybranymi guzami wykazującymi ekspresję HER2);
* MK-7902/E7080 (Badanie pierwszego rzutu pembrolizumabu (MK-3475) z lenwatynibem (MK-7902/E7080) u pacjentów z rakiem urotelialnym niekwalifikujących się do cisplatyny);
* Erdafitinib UroC (Badanie erdafitinibu u uczestników z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym);
* FIGHT-205 (Pemigatynib i pembrolizumab w porównaniu z pemigatynibem w połączeniu ze standardem leczenia raka urotelialnego)

Usunięto: 
* CheckMate901 BC (Badanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub standardową chemioterapią w porównaniu z samodzielną standardową chemioterapią w leczeniu uczestników z nieleczonym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym);
* MCM5 (Ekspresja białka MCM5 w moczu u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego);
* MCM5 (B) (Ekspresja białka MCM5 w moczu u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego);
* POD1UM-203 UC (Badanie INCMGA00012 u uczestników z wybranymi guzami litymi (POD1UM-203));
* POTOMAC (Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Durvalumab Plus BCG w porównaniu ze standardową terapią BCG w niemięśniowym inwazyjnym raku pęcherza moczowego)
 
Rak piersi:

Dodano:
* DESTINY-Breast05 (Badanie dotyczące trastuzumabu deruxtecanu (T-DXd) w porównaniu z trastuzumabem emtanzyną (T-DM1) u uczestniczekz HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadjuwantowym);
* DB-06 (Badanie nad trastuzumabem deruxtecanem (T-DXd) w porównaniu z chemioterapią z wyboru lekarza u pacjentów z hormonozależnym rakiem piersi z przerzutami, o niskim poziomie HER2);
* MGC018 BC (MGC018 z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych); Follow-up BC (Kontrola u pacjentek z wczesnym i miejscowo zaawansowanym rakiem piersi)

Usunięto: 
* IPATunity130 (Badanie Ipatasertibu w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu uczestników z PIK3CA / AKT1 / PTEN-zmienionym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, potrójnie ujemnym rakiem piersi lub Hormone Receptor-Positive, HER2-ujemny rakiem piersi);
* Olaparib BC (Ocena bezpieczeństwa i skuteczności środków ukierunkowanych na naprawę uszkodzeń DNA i Olaparibu w porównaniu z monoterapią Olaparibem);
* Veneto BC (Badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wenetoklaksu w skojarzeniu z trastuzumabem emtanzyną u pacjentów z wcześniej leczonym, HER2-dodatnim, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutującym rakiem piersi)
 
Rak płuc:

Dodano:
* DostarPembro (Porównanie skuteczności chemioterapii Dostarlimabu (z chemioterapią) i Pembrolizumabu (z chemioterapią) u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
* Durwa NSCLC (Badanie neoadiuwantowego/adiuwantowego durwalumabu w leczeniu pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca);
* Relatlimab IV NSCLC (Badanie relatlimab Plus niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią vs. niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie pierwszego rzutu u uczestników z IV stadium choroby lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC));
* MERMAID-2 (Badanie III fazy mające na celu określenie skuteczności durwalumabu w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) w stadium II-III po leczeniu z zamiarem wyleczenia);
* MGC018 NSCLC (MGC018 Z lub bez MGA012 w zaawansowanych guzach litych)
 
Rak przełyku:

Dodano:
* KUNLUN (Badanie durvalumabu w porównaniu z placebo w połączeniu z chemioradioterapią u pacjenta z rakiem płaskonabłonkowym przełyku)
 
Rak szyjki macicy:

Dodano:
* HPV-RICCO (Poziom HPV w surowicy i PET CT FDG u pacjentów z rakiem szyjki macicy leczonych radykalną radiochemioterapią)
 
Rak trzustki:

Usunięto: 
* EOVEN PC (Wczesne odżywianie doustne a dojelitowe po pankreatoduodenektomii (Operacja wycięcia głowy trzustki z dwunastnicą))
 
Rak żołądka:

Dodano:
* CHIMERA (Profilaktyczna przedoperacyjna hipertermiczna chemioterapia dootrzewnowa w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnej);
* MAHOGANY (Połączenie margetuksymabu, INCMGA00012, MGD013 i chemioterapii w raku żołądka HER2 + / GEJ);
* MATTERHORN (Ocena durwalumabu i chemioterapii FLOT w resekcyjnym raku połączenia żołądkowo-przełykowego)

Usunięto: 
* CMT-GEJ (Badanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii skojarzonej w leczeniu gruczolakoraka połączenia przełykowo-żołądkowego)
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS):

Dodano:
* LY3462817 RZS (Badanie LY3462817 u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)

Usunięto: 
* RA-BRIDGE (Badanie baricytynibu (LY3009104) u uczestników z reumatoidalnym zapaleniem stawów)
 
Schizofrenia:

Usunięto: 
ADVANCE-2 (Skuteczność i bezpieczeństwo pimawanseryny jako leczenia wspomagającego negatywnych objawów schizofrenii)
 
Stwardnienie rozsiane:

Dodano:
* NABIXI SM (Bezpieczeństwo i skuteczność Nabiximols w postaci aerozolu do śluzówki jamy ustnej jako terapii uzupełniającej, u uczestników ze spastycznością spowodowaną stwardnieniem rozsianym);
* GEMINI 1 (Badanie dotyczące nawracających postaci stwardnienia rozsianego (RMS) i inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168);
* PERSEUS (Badanie wpływu inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168 na pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS));
* HERCULES (Nienawracające wtórne postępujące stwardnienie rozsiane (NRSPMS) Badanie inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) SAR442168)

Usunięto: 
* ESTEEM (Badanie obserwacyjne fumaranu dimetylu (DMF))
 
Szpiczak plazmocytowy:

Dodano:
* Belantamab MM (Badanie pojedynczego środka mafodotyny Belantamab w porównaniu z pomalidomidem i niskodawkowym deksametazonem (Pom/Dex) u uczestników z nawrotowym / opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM));
* Talquetamab MM (Badanie talquetamabu u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim)

Usunięto: 
* LocoMMotion (Badanie rzeczywistych aktualnych standardów opieki nad pacjentami z nawrotem i / lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali co najmniej 3 wcześniejsze linie leczenia, w tym inhibitor proteasomu (PI), lek immunomodulujący (IMID) i Cluster of Differentiation 38 (CD38) Monoclonal Antibody (LocoMMotion))
 
Toczeń rumieniowaty układowy: 

Dodano:
* MISSION (Badanie KZR-616 u pacjentów ze SLE z i bez toczniowego zapalenia nerek)

Usunięto: 
* BI 655064 SLE 2 (Eksploracyjna próba leczenia lekiem BI 655064 u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek)